Agnieszka Serafin

Zasady współpracy

Indywidualne sesje psychoterapeutyczne trwają 50 minut i zwykle odbywają się raz w tygodniu, czasami częściej lub rzadziej, zależnie od konkretnej sytuacji. Poprzedzone są jedną lub dwiema konsultacjami, podczas których określony zostaje obszar pracy i forma tej pracy (pojedyncze spotkanie, terapia krótko- lub długoterminowa lub ewentualnie skierowanie do innego specjalisty).

Istnieje możliwość pracy nad konkretnym problem czy doświadczeniem podczas tzw. terapii krótkoterminowej (kilka do kilkunastu spotkań) lub udziału w terapii długoterminowej – pogłębionej pracy nad wieloma obszarami życia.

Sesje pary trwają 60 minut, pierwsze spotkanie jest także konsultacyjne.

Wszystkie informacje, jakimi osoba dzieli się podczas terapii, jak i sam fakt jej uczęszczania na terapię są poufne. Wyjątkiem zwalniającym terapeutę z tajemnicy zawodowej stanowi zagrożenie życia lub zdrowia klienta lub osób trzecich, oraz inne sytuacje regulowane przepisami prawa.

Moja praca podlega regularnej superwizji.

Przestrzegam kodeksu etycznego Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu, do którego należę. W ramach Stowarzyszenia funkcjonuje Komisja Etyczna. Stowarzyszenie to należy do Polskiej Rady Psychoterapii, zrzeszającej psychoeterapeutów polskich pracujących w różnych ujęciach.