Agnieszka Serafin

Psychologia Procesu

Psychologia Procesu, zwana także Psychologią Zorientowaną na Proces (POPem) czy Pracą z Procesem, jest bardzo dynamicznie rozwijającą się szkołą psychoterapii. Zyskuje coraz więcej uznania i uwagi zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Twórcą Psychologii Procesu jest Arnold Mindell – doktor psychologii, analityk jungowski i fizyk. Od ponad czterdziestu lat tworzy i rozwija tę metodę wraz z zespołem swoich współpracowników i uczniów.

Psychologia Procesu skupia się na doświadczeniu ludzkim, na procesie właśnie – rozumianym jako przepływ informacji jakie do nas napływają (zarówno na poziomie wewnętrznym, np. uczuć czy myśli, jak i w kontakcie z innymi ludźmi i światem). Kluczowe w tym podejściu jest postrzeganie tego, co nam się przydarza i co przeżywamy jako potencjalnie znaczącego i użytecznego. Dlatego w Psychologii Procesu znacznie ważniejsze od oceniania czy wręcz patologizowania doświadczeń jest zrozumienie ich, konstruktywne wykorzystanie tego, co napotykamy na swojej drodze. Psychologia Procesu podkreśla współzależność i powiązanie między różnymi aspektami i wymiarami rzeczywistości, co wynika m.in. z jej inspiracji fizyką kwantową oraz taoizmem.

Według Mindella ważne informacje na temat nas samych i otaczającego nas świata można uzyskać zarówno z tego, z czego sobie zdajemy sprawę, jak i z bardziej tajemniczych przeżyć, np. snów, symptomów fizycznych, powtarzających się problemów relacyjnych czy psychicznych. Stworzona przez niego metoda oferuje zarówno teoretyczne ramy do rozumienia tych zjawisk, jak i bardzo praktyczne narzędzia do pracy nad nimi, tak, aby mogły wzbogacić naszą tożsamość i przyczynić do głębokiego poczucia dobrostanu czy spełnienia.

Psychologia Procesu początkowo była głównie szkołą psychoterapii, jednak z czasem jej zastosowanie zostało poszerzone o takie dziedziny jak: praca z grupami i organizacjami, facylitacja debat i konfliktów społecznych i międzynarodowych, komunikacja i praca z osobami umierającymi i znajdującymi się w śpiączce, wspieranie i rozwijanie kreatywności i sztuki. Ta lista wciąż rośnie wraz z dalszym rozwojem samej metody.

Więcej o metodzie, jak i spis literatury w języku polskim i angielskim można znaleźć na stronie www.processwork.pl

Przeczytaj więcej o psychoterapii oraz o sytuacjach, w których jest pomocna.