Agnieszka Serafin

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia może stanowić zarówno okazję do rozwoju i poznania siebie, jak i do zrozumienia i uporania się z różnymi bolesnymi problemami emocjonalnymi, psychicznymi czy interpersonalnymi.

Istnieje wiele metod i szkół psychoterapeutycznych. W mojej pracy posługuję się metodą Psychologii Procesu, i wszystkie informacje zamieszczone na tej stronie dotyczą terapii prowadzonej w tym ujęciu.

Psychologia Procesu podkreśla, że każda osoba jest niepowtarzalna, że jej życie – „proces” właśnie – rządzi się własnymi prawami i priorytetami. Kierunki zmian i rozwiązania dobre dla jednej osoby mogłyby być zupełnie unieszczęśliwiające dla innej. Dlatego zadaniem psychoterapeuty nie jest określanie, co i jak osoba powinna zmienić, tylko pomoc w odkryciu, jakie są jej własne ścieżki i decyzje – takie, które są naprawdę zgodne z tym, kim jest. W tym ujęciu odpowiedź na trudności zawiera się w tych trudnościach właśnie. Dlatego terapia polega często nie tylko na rozmowie, ale także na skupieniu się np. na dolegliwościach fizycznych, trudnych lub niepokojących uczuciach, tajemniczych czy powtarzających się snach czy problemach w relacjach z innymi ludźmi. Kiedy nie odrzucamy różnych swoich doświadczeń i cech, tylko odkrywamy ich przesłane to stajemy się szczęśliwsi. Wprowadzenie zmian staje się znacznie łatwiejsze, bo oparte nie tyle na silnej woli czy krytyce, co na kontakcie ze sobą i umiejętności korzystania ze swojego potencjału.

Jedną z największych zalet psychoterapii prowadzonej metodą Psychologii Procesu jest według mnie to, że można dzięki niej doświadczać i uczyć się większej płynności w kontakcie ze sobą i z innymi. Bardzo często ludzie mają poczucie, że „utknęli” w życiu w jakiejś roli (np. osoby uległej, krytycznej, nerwowej, samotnej, samowystarczalnej itd.) i że ta rola bardzo ich ogranicza, że chcieliby móc wyrażać (lub odkryć) różne inne swoje cechy i potrzeby. Psychoterapia stwarza do tego wyjątkowe warunki, zarówno dzięki konkretnym metodom pracy, jak i faktowi, że terapeuta jest otwarty na różne aspekty osób, z którymi pracuje.

Prowadzę psychoterapię indywidualną, par i grupową.

Zapraszam osoby w każdym wieku, pochodzenia, wyznania i orientacji seksualnej.

Przeczytaj o tym, w jakich sytuacjach terapia jest pomocna oraz ile trwa i na jakich zasadach się odbywa.